VoltGrid

Pre-înscrieri in programul Casa Verde!

⚠️ Acest articol se referă la programul Casa Verde 2023. Firma noastră nu este autorizată pentru instalări pentru anul 2024, dar vă invităm să răsfoiți acest articol și să consultați oferta noastră fotovoltaice și magazinul.

Firma VoltGrid este încântată să anunțe lansarea programului său de preinscrieri pentru programul “Casa verde”. Acest program este conceput pentru a ajuta proprietarii de case să își îmbunătățească eficiența energetică și pentru a reduce costurile facturilor de energie.

Perioada de depunere a dosarelor nu a fost făcută încă de  publică de ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, însă cu ajutorul nostru, vei fi la curent cu ultimele informații și te vom ajuta în depunerea dosarului.

Programul “Casa verde” este o inițiativă guvernamentală care are ca scop stimularea utilizării surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice în casele din România. Prin intermediul acestui program, proprietarii de case pot beneficia de finanțare pentru instalarea de echipamente de energie regenerabilă

VoltGrid Fotovoltaice Preinscrieri Casa Verde

Programul Casa Verde pentru instalatii fotovoltaice a fost lansat in anul 2016 si este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Acesta este finantat prin Fondul pentru Mediu si are un buget anual alocat pentru acest scop. Pentru a beneficia de finantare, proprietarii trebuie sa indeplineasca anumite criterii si sa depuna o cerere de finantare.

VoltGrid Fotovoltaice proiect sistem 5kw trifazat gostilele 1

Una dintre conditiile principale pentru a beneficia de finantare prin programul Casa Verde pentru instalatii fotovoltaice este sa detineti o proprietate in Romania si sa aveti un contract valabil de furnizare a energiei electrice. De asemenea, trebuie sa indepliniti cerintele tehnice pentru instalarea unui sistem fotovoltaic si sa angajati o firma autorizata sa realizeze instalarea.

Suma finantarii acordate prin programul Casa Verde pentru instalatii fotovoltaice este de maximum 20.000 de lei pentru o instalatie fotovoltaica cu o capacitate de pana la 3 kW. Aceasta suma poate fi folosita pentru achizitionarea si instalarea echipamentelor necesare, cum ar fi panourile solare, invertorul, sistemul de acumulare a energiei si alte accesorii. Proprietarii trebuie sa asigure finantarea pentru diferenta dintre suma finantarii acordate si costul total al instalatiei.

 Mai jos se gasesc documentele pe care solicitantul persoană fizică le va incarca în aplicația informatică:

In data de 28 aprilie 2023 a fost publicat oficial ghidul de finantare pentru programul Casa Verde. Acestea documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicația regasita pe site-ul www.afm.ro , 

GRABITI-VA SA LE OBTINETI, TIMPUL DE INSCRIERE ESTE LIMITAT!!!

 1. actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; 
 2. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; 
 3. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; 
 4. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic; 
 5. copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Documentele pe care le depune/transmite solicitantul parohie la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

 1. cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
 3. împuternicire, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât reprezentantul legal al solicitantului;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
 5. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 7. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; 
 8. documentul care atestă aprobarea proiectului și a cofinanțării.

Formular preînscrieri Casa Verde

  Lasă un comentariu

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Cărucior de cumpărături
  Derulați până sus